Začiatok neškolského roka

Železná studnička – výlet plný radosti, voľnej hry, behania, namáčania v potoku. No a samozrejme aj zranení a bolačiek, konfliktov a pádov. EPICENTRUM nie je škola. Je to skupina ľudí, ktorí veria, že učenie prebieha samo, bez nátlakov a nútenej pravidelnosti. Dôverujeme našim deťom a s úžasom sledujeme ako rastú a spoločne sa sami učia. Nepriviedla nás k tomu ľahostajnosť či lenivosť. Sami sa učíme púšťať kontrolu a riadenie našich detí. Donútila nás k tomu ich inakosť a dnes vieme, že sme za ňu vďační. Chlapci sú šťastní, kamarátski a samostatní, napredujú s chuťou. Toto je EPICENTRUM – slobodne a činorodo strávený deň na výlete.