POSTUP: Domáce vzdelávanie a predčasné zaškolenie

Ak ste sa rozhodli vzdelávať svoje dieťa sami, alebo s pomocou iných mimo štandardný školský systém, v prvom rade si nájdite riaditeľa / riaditeľku Základnej školy so správnym nastavením.

My sme vyrazili za pánom Nižnikom do Jastrabej a okrem praktických krokov sme dostali aj povzbudenie, podporu a argumentáciu, prečo robíme to najlepšie, čo môžme urobiť. Pán riaditeľ má skúsenosti a vie sa o ne podeliť.

Chlapci absolvovali zápis (myslím, že o tom ani nevedia), doručili sme pánovi riaditeľovi potvrdenie od pediatričky, potvrdenie z CPPPaP o predčasnom zaškolení, diplom garanta, teda osoby s VŠ vzdelaním v odbore učiteľstvo pre prvý stupeň, žiadosť o individuálny plán a samotný individuálny plán na školský rok 2017/2018 (radi posunieme ako inšpiráciu).

Potvrdenie z CPPPaP bolo potrebné preto, lebo chlapci ešte nemali 6 rokov. Z nášho pohľadu však nebolo na čo čakať. Vedomostne boli a sú aj tak ďalej. A spoločensky, vzťahovo sú veľmi opatrní. Až príliš na to, aby trávili čas v pre nich zložitom kolektíve škôlky či školy.

Ak chcete potvrdenie o predčasnom potvrdení, je to znova o ľuďoch. Treba nájsť takú osobu na CPPPaP, ktorá porozumie a pochopí, že svojim deťom nechcete zle, skôr naopak. Že z nich nechcete vyrábať géniov, skôr vytvoriť bezpečný model pre ich rozvoj.

Samotný test, ktorý treba absolvovať je o kresbe postavy, prekreslovaní tvarov, dopĺňanie do série tvarov, spájanie bodov. Do zdôvodnenia povolenia predčasného zaškolenia pracovníčka CPPPaP doložila aj potvrdenie o rozumových schopnostiach chlapcov pohybujúcich sa v pásme nadpriemeru až extrémneho nadpriemeru (Adamko absolvoval text IQ v CPPPaP priamo, Otakar ho absolvoval v Cenada, ktorú rok pred tým krátko navštevoval).

Toľko naša skúsenosť s papierovaním.

Potvrdenie o povolení domáceho vzdelávania z CPPPaP treba obnovovať každé 2 roky. Ak sa to podarí, vďaka IQ v pásme nadpriemeru až extrémnemu nadpriemeru budeme môcť v tomto modely zvládnuť celú základnú školu. Ak nebude IQ dostatočným dôvodom pre domáce vzdelávanie aj na druhom stupni (oficiálne je totiž na SK domáce vzdelávanie možné len na prvom stupni), budeme hľadať kmeňovú školu v Čechách.