Oficiálny začiatok EPICENTRA

Od 2 septembra 2017 sme začali oficiálne fungovať ako vzdelávacia komunita. Naši chlapci sa stali prvákmi (o tom, ako zariadiť domáce vzdelávanie a o tom, ako získať predčasné zaškolenie v samostatnom blogu). Vytvárame alternatívu k školskému systému, ktorý považujeme na Slovensku za zlý. Naše deti majú špecifické požiadavky. Niektoré z našich výhrad sa preto netýkajú všetkých detí. Napriek tomu sa domnievame, že ak chceme aby z našich detí vyrástli samostatné zmýšľajúci a konajúci dospelí, vedomí si svojich schopností, musíme im v detstve dať zásadne iné podnety, ponúknuť iný obsah a motiváciu, ako ponúkajú dnešné školy.

Vytvárame EPICENTRUM, teda zdroj pre deti aj ich rodičov. Zdroj informácií, podpory, tém a nápadov, zdroj odhodlania, že zmeniť prístup k vzdelávaniu je možné. Naše deti sú svojhlavé, jednoznačne zamerané, vedia čo kedy potrebujú. Nie, neskáču nám po hlave. Nie sú však obmedzované zbytočnými regulami bez jasného zmyslu. Nepotrebujú sa v pondelok učiť angličtinu a v piatok sa hrať. Hrou sa učia celé dni a do hry zapájajú všetky potrebné oblasti: jazyky, písanie, čítanie, kreslenie, interakciu s inými, pohyb, skladanie, vytváranie príbehov… Neznamená to, že nepotrebujú usmerniť či pomôcť.Neznamená to, že sa ich netýkajú povinnosti. Naopak.

Na rozdiel od školy, kde zjedia obed, ktorý niekto navaril, doma na nákupe, varení a servírovaní prirodzene participujú. Rovnako tak na upratovaní a ostatných povinnostiach. Veľkou témou je pre nás ohľaduplnosť, citlivosť v prístupe k ostatným a k sebe. Tej sa musia deti učiť spolu s rodičom, bez nášho príkladu zostanú bezohľadné.

Naša komunita je malá a iba teraz sa rodí. A zrejme ani nie je pre každého. S každým sa však radi porozprávame. Prešli sme si skúsenosťou s inštitúciou pre nadané deti a naučili sme sa najmä, ako k deťom nepristupovať. Aj to nie cenné. Nechválime sa genialitou našich detí. Príliš dobre ich poznáme, vidíme ako zápasia s pochopením tohto sveta. Vidíme ako veľmi prežívajú nedostatok istoty, bezpečia, aj nedostatok podnetov. Ako veľmi potrebujú rásť každú minútu. A ako naliehavo sa musia učiť vypnúť. A ako veľmi potrebujeme vypnúť aj my, ich rodičia.